10 می

دکتر انسیه ملکدار

دکتر انسیه ملکدار شماره نظام پزشکی : ۱۰۹۸۴۸ متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) بیمارستان فیروزگر تهران

ادامه مطلب
10 می

دکتر عبدالعظیم ویسی زاده

دکتر عبدالعظیم ویسی زاده شماره نظام پزشکی : ۱۰۰۵۶۶ متخصص بیماریهای عفونی بیمارستان سینا تهران

ادامه مطلب
19 آوریل

دکتر ابوذر مجیبیان

دکتر ابوذر مجیبیان شماره نظام پزشکی : ۱۱۶۹۱۵ متخصص بیماری های داخلی فلوشیب بیماریهای ریوی بیمارستان مسیح دانشوری ، درمانگاه ریه

ادامه مطلب